Кметът на Община Ивайловград Диана Овчарова на основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси, кани жителите на общината, представителите на бизнеса, НПО, второстепенните разпоредители с бюджет, директорите на училища и детски градини, читалищните настоятелства и цялата общественост на Публично обсъждане на бюджет 2018 г. , което ще се проведе на 15.01. /понеделник/ от 17:30 ч. в залата на Общински Съвет.

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2018 Г.