На 02.08.2019 г. от 17.30 часа, в община Ивайловград ще проведе публично обсъждане на намеренията за поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за устойчиви градове“, предназначен за изпълнение на инвестиционни проекти. Средствата ще се използват за реализацията на проект „Устойчиво развитие на археологически обект – Антична вила Армира край Ивайловград“. Максималният размер на дълга е до 1 500 000 лева, индикативният срок на кредита е до 240 месеца. Начинът на обезпечение на кредита е чрез учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи вземания на община Ивайловград на парични средства (собствени приходи) на общината, по чл. 45 от Закона за публичните финанси.

Кметът на община Ивайловград кани всички жители на общината, представители на бизнеса, неправителствени организации и цялата общественост да участват в публичното обсъждане на намерението на общината за поемане на дългосрочен дълг.

Писмени предложения и становища ще се приемат в деловодството на община Ивайловград  и на електронен адрес oba_ivaylovgrad@abv.bg