ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

(чл.44 от ЗУЕС и Наредба № РД-02-20-8/11.05.2012г. )

№ по ред Регистрационен номер Наименование Адрес Предмет на дейност Срок Представени идеални части в % от етажната собственост Членове на управителния съвет

(имена, адрес, електронна поща)

Начин на представителство
1. 1 „КНЯЗ БОРИС ПЪРВИ 2” гр. Ивайловград, ул. „Княз Борис I” №2 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 78.273 Председател:

Будинка Генчева Коларова, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Княз Борис I” №2, вх.А, ет.3, ап.9, е-mail: b.kolarova@abv.bg

Членове:

Владо Георгиев Радев, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Княз Борис I” №2, вх.А, ет.2, ап.5

Радослав Димитров Каракачанов, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Княз Борис I” №2, вх.А, ет.2, ап.8

Будинка Генчева Коларова
2. 2 „ЛЮБИМЕЦ 33” Гр. Ивайловград, ул. „Любимец” №33 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.000 Председател:

Цанко Асенов Дюлев, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Любимец” №33, вх.Б, ет.4, ап22

Членове:

Стефан Димитров Бакалов, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Любимец” №33, вх.А, ет.3, ап.9

Мария Руменова Кириванова, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Любимец” №33, вх.В, ет.4, ап.10

Цанко Асенов Дюлев
3. 3 „АРМИРА 4” гр. Ивайловград, ул. „Армира” №4 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 91.434 Председател:

Ангел Младенов Кабов, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Армира” №4, вх.Б, ет.2, ап.18, е-mail: angelos1961@abv.bg

Членове:

Нонка Христозова Христова, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Армира” №4, вх.А, ет.2, ап.6

Петър Василев Пасков, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Армира” №4, вх.Г, ет.4, ап.49

Ангел Младенов Кабов
4. 4 „ШИПКА 6” гр. Ивайловград, ул. „Шипка” №6 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 80.225 Председател:

Георги Иванов Гайдаров, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Шипка” №6, вх.А, ет.5, ап.15, е-mail: Gaidarov_79@abv.bg

Членове:

Станислав Алексиев Илиев, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Шипка” №6, вх.А, ет.4, ап.10

Ваклин Юриев Карамфилов, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Шипка” №6, вх.В, ет.4, ап.38а

Георги Иванов Гайдаров
5. 5 „ЛЮБИМЕЦ 14” гр. Ивайловград, ул. „Любимец” №14 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 92.293 Председател:

Катя Иванова Делииванова-Коларова, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Любимец” №14, вх.Б, ет.2, ап.18, е-mail: katyakolarova@abv.bg

Членове:

Иванка Илиева Христова, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Любимец” №14, вх.Г, ет.1, ап.38

Христо Георгиев Гайдаров, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Любимец” №14, вх.А, ет.2, ап.5

Георги Иванов Кастрев адрес: гр. Ивайловград, ул. „Любимец” №14, вх.Г, ет.2, ап.40

Атанас Димитров Везиров адрес: гр. Ивайловград, ул. „Любимец” №14, вх.В, ет.3, ап.31

 

 Катя Иванова Делииванова-Коларова
6. 6 „ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 6” гр. Ивайловград, ул. „Шести септември” №6 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 70.792 Председател:

Красимир Атанасов Аргиров, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Шести септември” №6, вх.В, ет.1, ап.32

Членове:

Силвия Албертова Юлиянова, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Шести септември” №6, вх.Г, ет.3, ап.37

Цветан Асенов Митков, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Шести септември” №6, вх.В, ет.3, ап.37

 

Красимир Атанасов Аргиров
7. 7 „АРМИРА 10” гр. Ивайловград, ул. „Армира” №10 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Пенка Димитрова Пехливанова, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Армира” №10, вх.А, ет.1, ап.1, е-mail: pepa0622@abv.bg

Членове:

Слави Тодоров Баладанов, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Армира” №10, вх.А, ет.4, ап.7

Димитър Иванов Андонов, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Армира” №10, вх.Б, ет.3, ап.17

 

 Пенка Димитрова Пехливанова
8. 8 „ГЕО МИЛЕВ 7” гр. Ивайловград, ул. „Гео Милев” №7 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Гергана Тодорова Чакърова, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Гео Милев” №7, вх.А, ет.1, ап.1, е-mail: g.valkova@abv.bg

Членове:

Кръстю Борисов Делииванов, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Гео Милев” №7, вх.А, ет.1, ап.3, е-mail: kb_deli@abv.bg

Иван Борисов Иванов, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Гео Милев” №7, вх.А, ет.2, ап.5

 

Гергана Тодорова Чакърова
9. 9 „ЛЮБИМЕЦ 12” гр. Ивайловград, ул. „Любимец” №12 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Иван Кирилов Иванов, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Любимец” №12,

Членове:

Иванка Кирова Иванова, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Любимец” №12, е-mail: iv_ivanova_55@abv.bg

Здравка Кирилова Димитрова, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Любимец” №12

 

Иван Кирилов Иванов
10. 10 „ХРИСТО БОТЕВ 22” гр. Ивайловград, ул. „Христо Ботев” №22 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Захаринка Димитрова Янакиева, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Христо Ботев” №22, е-mail: z.yanakieva@abv.bg

Член:

Ирина Димитрова Димитрова, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Христо Ботев” №22

 

Захаринка Димитрова Янакиева
11. 11 „ЛЮБИМЕЦ 27” гр. Ивайловград, ул. „Любимец” №27 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Димитрина Петрова Атанасова, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Любимец” №27,

Членове:

Тодор Петров Петров, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Любимец” №27

Петър Тодоров Петров, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Любимец” №27

 

Димитрина Петрова Атанасова
12. 12 „ЛЮБИМЕЦ 29” гр. Ивайловград, ул. „Любимец” №29 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Николина Иванова Киневска, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Любимец” №29,

Член:

Иван Любомиров Любенов, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Любимец” №29

 

Николина Иванова Киневска
13. 13 „ХРИСТО БОТЕВ 10” гр. Ивайловград, ул. „Христо Ботев” №10 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Христо Николов Бойчев, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Христо Ботев” №10, ет.1, ап. 1

Членове:

Веселина Кръстева Терзиева, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Христо Ботев” №10, ет.2, ап.4

Тодор Димитров Чолев, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Христо Ботев” №10, ет.2, ап.3

 

Христо Николов Бойчев
14. 14 „ВИТОША 21” гр. Ивайловград, ул. „Витоша” №21 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Георги Христов Маринов, адрес: гр. Ивайловград, ул „Витоша” №21,

Член:

Христо Георгиев Маринов, адрес: гр. Ивайловград, ул „Витоша” №21

Георги Христов Маринов
15. 15 „ВИТОША 3” гр. Ивайловград, ул. „Витоша” №3 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Христо Атанасов Димитров, адрес: гр. Ивайловград, ул „Витоша” №3, е-mail: dimitrov72_@abv.bg

Член:

Елена Борисова Димитрова, адрес: гр. Ивайловград, ул „Витоша” №3

Христо Атанасов Димитров
16. 16 „СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ 19” гр. Ивайловград, ул. „Софроний Врачански” №19 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Мария Димитрова Вълканова, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Софроний Врачански” №19

Членове:

Христо Атанасов Вълканов, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Софроний Врачански” №19

Атанас Христов Вълканов                                                  ,адрес: гр. Ивайловград, ул. „Софроний Врачански” №19

Мария Димитрова Вълканова
17. 17 „ВОЛГОГРАД 8” гр. Ивайловград, ул. „Волгоград” №8 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Людмила Георгиева Петрова, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Волгоград” №8, ет.2, ап.6

Членове:

Милко Василев Войводов, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Волгоград” №8, ет.1, ап.3

Мария Димитрова Тананова, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Волгоград” №8, ет.1, ап.2

 

Людмила Георгиева Петрова
18. 18 „РИЛА 5” гр. Ивайловград, ул. „Рила” №5 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Илиана Славчева Мустафа, адрес: гр. Ивайловград, ул „Рила” №5

Член:

Мехмед Хасан Мустафа, адрес: гр. Ивайловград, ул „Рила” №5

Илиана Славчева Мустафа
19. 19 „ОХРИД 8” гр. Ивайловград, ул. „Охрид” №8 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Албена Любенова Чичева, адрес: гр. Ивайловград, ул „Охрид” №8

 

Албена Любенова Чичева
20. 20 „ХРИСТО БОТЕВ 15” гр. Ивайловград, ул. „Христо Ботев” №15 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Златка Колева Памукова, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Христо Ботев” №15

Членове:

Георги Михов Георгиев, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Христо Ботев” №15

 Златка Колева Памукова
21. 21 „ОСМИ МАРТ 2” гр. Ивайловград, ул. „Осми март” №2 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Мариела Христозова Димитрова, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Осми март” №2, вх.А, ет.1, ап.1

Членове:

Катя Димитрова Сариева, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Осми март” №2, вх. Б, ет.4, ап.25

Кера Димитрова Дюлгерова                             , адрес: гр. Ивайловград, ул. „Осми март” №2, вх. А, ет. 2, ап.4

Мариела Христозова Димитрова
22. 22 „ПЪРВОМАЙСКА 11” гр. Ивайловград, ул. „Първомайска” №11 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Елена Иванова Карапейкова, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Първомайска” №11, вх.Б, ет.5, ап.30

Членове:

Лиляна Янакиева Трамбурова, адрес: гр. Ивайловград, ул.„ Първомайска” №11, вх.Б, ет.5, ап.28

Владимир Петров Хаджиев, адрес: гр. Ивайловград, ул. Първомайска” №11, вх.А, ет.2, ап.4

 

Елена Иванова Карапейкова
23. 23 „ШИПКА 31” гр. Ивайловград, ул. „Шипка” №31 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Иван Димитров Костов, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Шипка” №31

Членове:

Любомир Димитров Костов, адрес: гр. Ивайловград, ул.„ Шипка” №31

 

Иван Димитров Костов
24. 24 „АРМИРА 6” гр. Ивайловград, ул. „Армира” №6 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Чанко Димитров Чанков, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Армира” №6, вх.А, ет.5, ап.13

Членове:

Николай Илиев Калчев адрес: гр. Ивайловград, ул. „Армира” №6, вх.Б, ет.2, ап.20

Димитър Иванов Андонов, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Армира” №6, вх.А, ет.4, ап.11

 

Чанко Димитров Чанков
25. 25 „ШИПКА 29” гр. Ивайловград, ул. „Шипка” №29 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Кольо Ангелов Вълчев, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Шипка” №29,

Член:

Веселин Ангелов Вълчев, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Шипка” №29

 

Кольо Ангелов Вълчев
26. 26 „ЛЮБИМЕЦ 1-3” гр. Ивайловград, ул. „Любимец” №1-3 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Данчо Стоянов Делчев, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Любимец” №1

Членове:

Николай Стоянов Делчев, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Любимец” №3

Мара Иванова Делчева, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Любимец” №1

Данчо Стоянов Делчев
27. 27 „ЛЮБИМЕЦ 8” гр. Ивайловград, ул. „Любимец” №8 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Ирина Павлова Налбантова, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Любимец” №8

Член:

Светослав Димитров Налбантов, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Любимец” №8

 

Ирина Павлова Налбантова
28. 28 „ЛЮБИМЕЦ 21” гр. Ивайловград, ул. „Любимец” №21 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Ирина Петкова Карабоюкова, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Любимец” №21

Членове:

Димитър Атанасов Карабоюков, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Любимец” №21

Атанас Иванов Ангелов, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Любимец” №21

Ирина Петкова Карабоюкова
29. 29 „ИВАН ВАЗОВ 15” гр. Ивайловград, ул. „Иван Вазов” №15 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Стефка Костадинова Тамахкярова, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Иван Вазов” №15

Член:

Димитрина Димова Русева, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Иван Вазов” №15

 

Стефка Костадинова Тамахкярова
30. 30 „КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА 23” гр. Ивайловград, ул. „Капитан Петко Войвода” №23 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Антоанета Петкова Русева, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Капитан Петко Войвода” №23, вх. А, ет.1, ап.1

Членове:

Никола Иванов Зехтенджиев, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Капитан Петко Войвода” №23, вх. А, ет.2, ап.4

Коста Георгиев Панайотов, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Капитан Петко Войвода” №23, вх. А, ет.3, ап.5

       Антоанета Петкова Русева
31. 31 „ИВАН ВАЗОВ 4” гр. Ивайловград, ул. „Иван Вазов” №4 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 90.16 Председател:

Красимира Иванова Иванова, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Иван Вазов” №4, вх.А, ет.2, ап.3

Членове:

Георги Георгиев Перчемлиев, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Иван Вазов” №4, вх.Б, ет.2, ап.7

Цветана Георгиева Праматарова, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Иван Вазов” №4, вх.А, ет.1, ап.1

 

 

Красимира Иванова Иванова
32. 32 „ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 3” гр. Ивайловград, ул. „Шести септември” №3 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Ана Илиянова Ставрева, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Шести септември” №3, вх.А, ет.3, ап.8

Членове:

Елеонора Костадинова Топалова, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Шести септември” №3, вх.А, ет.2, ап.4

Зоя Иванова Красева, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Шести септември” №3, вх.Б, ет.4, ап.26

 

          Ана Илиянова Ставрева
33. 33 „ЛАМБОВИ” гр. Ивайловград, ул. „Незабравка” №5 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Сашо Христов Ламбов, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Незабравка” №5

Членове:

Христо Атанасов Ламбов, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Незабравка” №5

Иванка Илиева Ламбова, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Незабравка” №5

 

Сашо Христов Ламбов
34. 34 „МАНЕВИ” гр. Ивайловград, ул. „Хаджи Димитър” №6 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Атанас Петров Манев, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Иван Вазов”№13

 

Атанас Петров Манев
35. 35 „СС ГР.ИВАЙЛОВГРАД, УЛ. „БЪЛГАРИЯ” №10” гр. Ивайловград, ул. „България” №10 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Антон Ангелов Авджиев, адрес: гр. Ивайловград, ул.”България” №10

 

Антон Ангелов Авджиев
36. 36 „ДОМ САРИЕВИ” гр. Ивайловград, ул. „Люлин” №1 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Марин Веселинов Сариев, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Люлин” №1

Членове:

Ангел Веселинов Сариев, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Люлин” №1

Анелия Маринова Сариева, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Люлин” №1

 

 

Марин Веселинов Сариев
37. 37 „АРМИРА 28” гр. Ивайловград, ул. „Армира” №28 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Димитър Вълчев Купеников, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Армира” №28

 

 

 

Димитър Вълчев Купеников
38. 38 „ГРАНИЧАР” гр. Ивайловград, ул. „Гео Милев” №18 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Димитър Атанасов Гюзелев, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Гео Милев” №18, ет.1, ап.1

Членове:

Снежана Костова Кахчева, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Гео Милев” №18, ет.3, ап.8

Албена Иванова Гинчева, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Гео Милев” №18, ет.3, ап.10

 

Димитър Атанасов Гюзелев
39. 39 „ПАЗАРА” гр. Ивайловград, ул. „Александър Самболийски” №6 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Злата Димитрова Шереметова, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Александър Стамболийски” №6, ет.4, ап.12

Членове:

Иванка Тенева Аранджиду, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Александър Стамболийски” №6, ет.3, ап.7

Ангел Димов Долапчиев, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Александър Стамболийски” №6, ет.1, ап.1

Злата Димитрова Шереметова
40.

 

40 „ДОМ МИТРЕВИ” гр. Ивайловград, ул. „Любимец” №6 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Стефан Георгиев Митрев, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Любимец” №6

Членове:

Георги Димитров Митрев, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Любимец” №6

Митра Георгиева Митрева, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Любимец” №6

 

Стефан Георгиев Митрев
41.

 

41 „АЛАДЖОВИ” гр. Ивайловград, ул. „Шести септември” №16 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Христо Желязков Аладжов, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Шести септември” №16

 

Христо Желязков Аладжов
42.

 

42 „МИТРЕВИ” гр. Ивайловград, ул. „Шипка” №17 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Чанко Кръстев Митрев, адрес: гр. Ивайловград, ул. „Шипка” №17

Чанко Кръстев Митрев
43.

 

43 „ГР.ИВАЙЛОВГРАД УЛ”ПЕЙО ЯВОРОВ” №2” гр. Ивайловград, ул. „Пейо Яворов” №2 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Георги Димитров Марков, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Пейо Яворов” №2, вх.А, ет.2, ап.4

Членове:

Мария Петрова Александрова , адрес: гр. Ивайловград, ул.„Пейо Яворов” №2, вх.А, ет.4, ап.7

Зоя Алекова Накова, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Пейо Яворов” №2, вх.А, ет.2, ап.3

 

Георги Димитров Марков
44. 44 „АПОСТОЛОВИ” гр. Ивайловград, ул. „Петко Рачев Славейков” №9 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Иванка Димова Апостолова, адрес: гр. Ивайловград, ул.„тко Рачев Славейков” №9

Иванка Димова Апостолова
45. 45 „ВЪЗРОЖДЕНСКА 28” гр. Ивайловград, ул. „Възрожденска” №28 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Христо Димитров Петков, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Възрожденска” №28

Член:

Иван Димитров Петков, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Възрожденска” №28

Христо Димитров Петков
46. 46 „ХРИСТО БОТЕВ 7” гр. Ивайловград, ул. „Христо Ботев” №7 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Николина Христова Стамболова, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Христо Ботев” №7, вх.А, ет. 1, ап.2

Членове:

Соня Вълчева Родославова, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Христо Ботев” №7, вх.Б, ет. 2, ап.7

Елка Милчева Каланджиева, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Христо Ботев” №7, вх. А, ет.2, ап.3

 

 Николина Христова Стамболова
47. 47 „КЮПРЮДЖИЕВИ” гр. Ивайловград, ул. „Шипка” №3 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Красимир Николов Кръстев  , адрес: гр. Ивайловград, ул.„Шипка” №3

 Красимир Николов Кръстев
48. 48 „ВИТОША 6” гр. Ивайловград, ул. „Витоша” №6 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Димитрина Маринова Иванова-Димова, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Витоша” №6,      е-mail: dimitrinaivanovadimova@abv.bg

 

Член:

Ангел Иванов Димитров, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Витоша” №6

 

Димитрина Маринова Иванова-Димова
49. 49 „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” гр. Ивайловград, ул. „Любен Каравелов” №17 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Димитър Илиев Димитров, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Любен Каравелов” №17

Членове:

Петър Илиев Пейков, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Любен Каравелов” №17

Петрана Георгиева Димитрова, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Любен Каравелов” №17

 

 

Димитър Илиев Димитров
50. 50 „ХРИСТО БОТЕВ 6” гр. Ивайловград, ул. „Христо Ботев” №6 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Кирил Иванов Манолов, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Христо Ботев” №6, ет.1, ап.4

Членове:

Димитрина Чанкова Чолева, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Христо Ботев” №6, ет.2, ап.9

Василка Димитрова Манолова, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Христо Ботев” №6, ет.1, ап.5

 

 

 Кирил Иванов Манолов
51. 51 „Праматарови” гр. Ивайловград, ул. „Възрожденска” №12 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Ангел Христов Праматаров, адрес: гр. Ивайловград, ул.”Възрожденска” №12

Ангел Христов Праматаров
52. 52 „СИЛА” гр. Ивайловград, ул. „Витоша” №19 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Василка Янева Стоянова, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Витоша” №19

Членове:

Кера Димова Араджиева, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Витоша” №19

Диана Стоянова Петрова, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Витоша” №19

 

 

       Василка Янева Стоянова
53. 53 „СТАРА ПЛАНИНА 10” гр. Ивайловград, ул. „Стара планина” №10 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Тони Василев Караколев, адрес: гр. Ивайловград, ул„Стара планина” №10

 

 

Тони Василев Караколев
54. 54 „ЮРГАНЧЕВИ” гр. Ивайловград, ул. „Витоша” №25 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Ангел Борисов Юрганчев, адрес: гр. Ивайловград, ул„Витоша” №25

 

 

Ангел Борисов Юрганчев
55. 55 „СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ 7” гр. Ивайловград, ул. „Софроний Врачански” №7 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Пепа Михайлова Картулева, адрес: гр. Ивайловград, ул „Софроний Врански” №7

 

 

Пепа Михайлова Картулева
56. 56 „СТОЯНОВИ” гр. Ивайловград, ул. „Възрожденска” №9 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Димитър Христов Стоянов, адрес: гр. Ивайловград, ул „Възрожденска” №9

 

 

Димитър Христов Стоянов
57. 57 „ДОМ ПЕХЛИВАНОВИ” гр. Ивайловград, ул. „Асен Златаров” №10 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Росица Николова Върбанова, адрес: гр. София, ул „Крушовски връх” №44

 

 

Росица Николова Върбанова
58. 58 „ДОМ ГАЙДАДЖИЕВИ” гр. Ивайловград, ул. „Княз Борис Първи” №3 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Мария Атанасова Гайдажиева, адрес: гр. Ивайловград, ул „Княз Борис първи” №3

 

 

 Мария Атанасова Гайдажиева
59. 59 „ШОПОВИ” гр. Ивайловград, ул. „Армира” №24 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Димитър Ангелов Шопов, адрес: гр. Ивайловград, ул „Армира” №24

 

 

 Димитър Ангелов Шопов
60. 60 „ОВЧАРОВИ” гр. Ивайловград, ул. „Христо Ботев ” №1 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Надка Атанасова Овчарова, адрес: гр. Ивайловград, ул „Христо Ботер” №1

 

 

Надка Атанасова Овчарова
61. 61 „КИНОВСКИ” гр. Ивайловград, ул. „Армира” №11 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Димитър Кинев Киновски, адрес: гр. Ивайловград, ул „Армира” №11

 

 

Димитър Кинев Киновски
62. 62 „Димитрови” гр. Ивайловград, ул. „Възрожденска” №40 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Димитър Тенев Димитров, адрес: гр. Ивайловград, ул „Възрожденска” №40

 

 

Димитър Тенев Димитров
63. 63 „Т и М-2015” гр. Ивайловград, ул. „Димо Николов” №2 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Тодор Николов Гайдаджиев, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Димо Николов” №2

Членове:

Димитър Вълчев Райков, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Димо Николов” №2

Адриана Димитрова Гайдаджиева, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Димо Николов” №2

 

Тодор Николов Гайдаджиев
64. 64 „ЕКЛИПТИКА” гр. Ивайловград, ул. „Армира” №29-31 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Златко Атанасов Балабанов, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Армира” №29-31

 

Златко Атанасов Балабанов
65. 65 „ПАВЛОВИ” гр. Ивайловград, ул. „Витоша” №11 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Зафир Димитров Павлов, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Витоша” №11

 

      Зафир Димитров Павлов
66. 66 „Шипка 13” гр. Ивайловград, ул. „Шипка” №13 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Димо Димитров Костов, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Шипка” №13

 

Димо Димитров Костов
67. 67 „Карабелеви и Андонови” гр. Ивайловград, ул. „Иван Вазов” №14 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Албена Димитрова Карабелева, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Иван Вазов” №14, е-mail: bennna@abv.bg

Членове:

Петър Христов Карабелев, адрес: гр. Ивайловград, ул.„ Иван Вазов” №14

Антон Славов Андонов, адрес: гр. Ивайловград, ул.„ Иван Вазов” №14

 

 Албена Димитрова Карабелева
68. 68 „ЗДРАВЕЦ” гр. Ивайловград, ул. „Шипка” №5 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Ангел Костов Кьосев, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Шипка” №5

Членове:

Иван Костов Тодоров, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Шипка” №5

Тодорка Евтимова Тодорова, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Шипка” №5

 

 Ангел Костов Кьосев
69. 69 „ЩАСТЛИВЕЦ” гр. Ивайловград, ул. „Шести септември” №10 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Красимир Тодоров Павлов, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Шести септември” №10

 

 

 Красимир Тодоров Павлов
70. 70 „КРАВАЙКОВИ” гр. Ивайловград, ул. „Иван Вазов” №19 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Елена Костадинова Кравайкова, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Иван Вазов” №19

 

 

Елена Костадинова Кравайкова
71. 71 „БЪЛГАРИЯ 67” гр. Ивайловград, ул. „България” №67 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Мария Стамболова Христова, адрес: гр. Ивайловград, ул.„България” №67

Членове:

Валентина Димитрова Катранджиева, адрес: гр. Ивайловград, ул.„България” №67

Мария Николова Тенева, адрес: гр. Ивайловград, ул.„България” №67

 

Мария Стамболова Христова
72. 72 „КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА 10” гр. Ивайловград, ул. „Капитан Петко Войвода” №10 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Йордан Николов Араджиев, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Капитан Петко Войвода” №10, вх. А, ет.5, ап.13

Членове:

Светлана Николова Панайотова, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Капитан Петко Войвода” №10, вх. А, ет.4, ап.10

Лиляна Илиева Бакалова, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Капитан Петко Войвода” №10, вх. Б, ет.3, ап.23

 

Йордан Николов Араджиев
73. 73 „ШИПКА” гр. Ивайловград, ул. „Шипка” №27 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Красимир Христов Моллов, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Шипка” №27

 

Красимир Христов Моллов
74. 74 „ЧИЛИНГИРОВИ” гр. Ивайловград, ул. „Любимец” №5 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Огнян Митков Чилингиров, адрес: гр. Ивайловград, ул.„Любимец” №5

 

Огнян Митков Чилингиров
75. 75 „ОРФЕЙ” гр. Ивайловград, ул. „Орфей” №4-6 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Виолета Атанасова Недялкова: гр. Ивайловград, ул.„Орфей” №4-6

, е-mail: vailetat@abv.bg

Виолета Атанасова Недялкова
76. 76 „Иванови” гр. Ивайловград, ул. „Първомайска” №5 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Димо Георгиев Иванов: гр. Ивайловград, ул.„Първомайска” №5

Димо Георгиев Иванов
77. 77 „Стаматови” гр. Ивайловград, ул. „Гео Милев” №20 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Таня Димитрова Стаматова: гр. Ивайловград, ул.„Гео Милев” №20

Таня Димитрова Стаматова
78. 78 „Костадинови” гр. Ивайловград, ул. „Софроний Врачански” №5 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Валентин Андонов Костадинов: гр. Ивайловград, ул.„Софроний Врачански” №5

Валентин Андонов Костадинов
79. 79 „Манастирска 3” гр. Ивайловград, ул. „Манастирска” №3 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Димитър Иванов Налбантов: гр. Ивайловград, ул. „Манастирска” №3, е-мейл: nalbantow@mail.bg

Димитър Иванов Налбантов
80. 80 „ШОПОВИ” гр. Ивайловград, ул. „Пирин” №7 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Тодора Миланова Шопова: гр. Ивайловград, ул. „Пирин” №7, ет. 1

Членове:

Гергана Ангелова Шопова: гр. Ивайловград, ул. „Пирин” №7, приземен е-мейл: angelova_geri@abv.bg

Николай Ангелов Шопов : гр. Ивайловград, ул. „Пирин” №7, ет.2

Тодора Миланова Шопова
81. 81 „АРМИРА 1” гр. Ивайловград, ул. „Армира” №1 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Асен Радков Моллов:           гр. Ивайловград, ул. „Армира” №1, вх. А, ет. 5, ап. 15

Членове:

Йосиф Симеонов Дамянов:  гр. Ивайловград, ул. „Армира” №1,вх. А, ет. 1, ап.2

Антон Асенов Арабаджиев: гр. Ивайловград, ул. „Армира” №1, вх. А, ет.3, ап. 9

Асен Радков Моллов
82. 82 „КЪНЕВИ” гр. Ивайловград, ул. „Антим първи” №4 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100.00 Председател:

Софка Николова Кънева:           гр. Ивайловград, ул. „Антим първи” №4

Членове:

Павлина Иванова Кънева:  гр. Ивайловград, ул. „Антим първи” №4

Атанас Иванов Кънев: гр. Ивайловград, ул„Антим първи” №4

 

Софка Николова Кънева
83. 83 „АРМИРА 3” гр. Ивайловград, ул. „Армира” №3 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 96.236 Председател:

Димитър Костадинов Фаразов:           гр. Ивайловград,  ул. „Армира” №3, вх.Б, ет.4, ап.25

Членове:

Асен Йосифов Кабов:  гр. Ивайловград, ул. „Армира” №3,  вх.Б,ет.5,ап.29                                Цветко Живков Спасов: гр. Ивайловград, ул Армира” №3, вх. Б, ет.3, ап.22

Димитър Костадинов Фаразов
84. 84 „ПИРИН 19 ” гр. Ивайловград, ул. „Армира” №3 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 87.108 Председател:

Анита Димитрова Кехайова:           гр. Ивайловград,  ул. „Пирин” №19, вх.Б, ет.4, ап.10

Членове:

Николай Томов Апостолов:  гр. Ивайловград, ул. „Пирин” №19,  вх.А,ет.1,ап.2

Славка Ангелова Таралингова: гр. Ивайловград, ул ”Пирин” №19, вх. А, ет.1, ап.1

  Анита Димитрова Кехайова