Протокол на Общинско предприятие „Общинско горско предприятие“ относно предоставените документи от Купувач на Обект №2101