ПРОТОКОЛ за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „Финансово – стопански дейности“ в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“