Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „Проекти“ в дирекция „Устройство на територията, европроекти и строителство“