В срок до 30.06.2018 г.  всички заинтересовани да се явят в стая 212 на Община Ивайловград, за да потвърдят за кои поземлени имоти ще подпишат договор, съгласно протоколите от разпределението на пасища, мери и ливади от ОПФ.

Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване на землища на територията на :

Бубино

Вис

Глумово

Гугутка

Железино

Ивайловград

Карловско

Кобилино

Кондово

Конници

Костилково

Ламбух

Одринци

Планинец

Плевун

Попско

Черничино

Заповед комисия за разпределение.

Протокол за допълнително разпределение.