Протоколът за допълнително разпределение на недостигащите площи ще бъде изготвен в срок до 01.06.2019 г.

Александър Олегович Шестаковски – Попско

Бубино Иван Тодоров Дошев

Глумово

Гюлназие Мустафа Аптиолу – Пашкул

Ивайловград

Камилски дол Мирослав Хусков

Кобилино

Кондово

Конници МУСТАФА

Костилково Глобал Био

Планинец Шенол Басри Юмер

Плевун Агри и Бранди

Плевун Мирослав Хусков

Покрован

Соколенци Шенол Басри Юмер

Черничино