с. Белополци

Протокол №1

с. Железари

Протокол №2

с. Железино

Протокол №3

с. Кондово

Протокол №4

с. Костилково

Протокол №5

с. Нова ливада

Протокол №6

с. Плевун

Протокол №7

с. Пъстроок

Протокол №8

с. Розино

Протокол №9

с. Сборино

Протокол №10

с. Соколенци

Протокол №11