На 29.12.2022 г. и 30.12.2022 г. в изпълнение на ПРОЕКТ CB005.2.21.114 „Подобряване на условията за достъп до природни, културни и туристически обекти чрез създаване на зони за туризъм и отдих в с. Ламбух, общ. Ивайловград и гр. Кешан“, финансиран по програма Interreg – IPA CBC Bulgaria – Turkey 2014 – 2020, се проведе последната съвместна работна среща на двата екипа за управление на проекта в град Ивайловград, община Ивайловград, с обсъждане на въпроси, свързани с документацията по приключване на проекта.

Изготвиха се съвместни документи от екипите по проекта от двете страни и се направи сроков график за финално окомплектоване на документацията, във връзка с предстоящото окончателно отчитане на дейностите по проекта.

Обиколка в Кешан – Снимки и информация