На 17.12.2022 г. от 09.00 ч. се проведе поредното събитие:Промоционална обиколка в Ивайловград” за 15 участника от страна на двамата партньора по проекта. Обиколката включваше организирано посещение на следните туристически обекти на територията на община Ивайловград:

  • Яязовир Ивайловград и с. Ламбух;
  • Мутафчиевата къща /Туристически информационен център/, където участниците имаха възможността да гледат пресъздаването на обичая Коледуване от деца от ДГ Ивайловград;
  • Общински исторически музей Ивайловград.

Информация и снимки за събитието