Проект 

на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА„ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ – ИВАЙЛОВГРАД”

 

На основание чл. 44, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, предоставям на Вашето внимание  Проект 

на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА„ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ – ИВАЙЛОВГРАД”

Становища и предложения могат да се предоставят в деловодството на Община Ивайловград,  ул. „България” №49 в работни дни от 8.00 до 17.30 часа или на интернет адрес: oba_ivaylovgrad@abv.bg

Общественото обсъждане ще е се проведе  на 8 май 2018 г.  от 16:30 часа, в зала №307 намираща се на третия етаж в сградата на общинска администрация в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49.

Проект на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА„ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ – ИВАЙЛОВГРАД”