Уведомяваме Ви, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното земеделие е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона, определна за опазване на природните местообитания и на дивата хрора и фауна, който е оставен на разположение в административната сграда на РИОСВ-Хасково за становища, предложения или възражения.

Проекта на заповедта, както и допълнителна информация към нея са налични на следния линк ТУК.