На основание чл. 44, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, и съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, предоставям на Вашето внимание Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ивайловград.

Становища и предложения могат да се предоставят в деловодството на Община Ивайловград,  ул. „България” № 49 в работни дни от 8.00 до 17.30 часа, или на имейл адрес:  oba_ivaylovgrad@abv.bg. до 06.12.2018г.

Проектът  ще бъде разгледан и обсъден на обществено обсъждане на 07.12.2018г. в Зала 307 на III ет. на Община Ивайловград от 16.30ч.

ДИАНА ОВЧАРОВА

Кмет на Община Ивайловград