Изпълненият проект „Пътят на художника” по Програма INTERREG-IPA CBC BULGARIA – TURKEY, получи още една изключително важна оценка. Проектът „Пътят на художника”, представящ по нетрадиционен начин туристическите ресурси в района на Ивайловград и село Чамлъджа, е определен за добра практика и е включен в списъка с примери на добри практики на Европейската комисия, Главна дирекция „Регионална и селищна политика”. Проект CB005.1.23.103 „The path of the artist” е изпълнен по INTERREG-IPA CBC BULGARIA – TURKEY 2014-2020.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/bulgaria/turkish-bulgarian-artistic-collaboration-puts-regional-heritage-on-the-map?fbclid=IwAR1gBb-mBDNccx42FhsGlHRhT7FNMcCLVIGgcjygsI5XWpEk5unwEt6qx9s