На 18.04.2022 г. и 19.04.2022 г. в изпълнение на ПРОЕКТ CB005.2.21.114 „Подобряване на условията за достъп до природни, културни и туристически обекти чрез създаване на зони за туризъм и отдих в с. Ламбух, общ. Ивайловград и гр. Кесан “, финансиран по програма Interreg – IPA CBC Bulgaria – Turkey 2014 – 2020, се проведе съвместна работна среща на двата екипа за управление на проекта в град Кешан, община Кешан.

На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с дейностите по проекта, както и напредъка по тяхното изпълнение; какви затруднения срещат двамата партньори при изпълнението на сключените договори с контрагенти и доколко това се отразява на спазването на условията на тези договори. Беше направено и посещение на място на инвестиционния обект от страна на община Кешан, а именно терена, където ще бъде изграден приключенски парк на входа на града, близо до гора, в подножието на планината Кору.

Снимки и информация за среща ЕУП Кешан