Днес бе проведена работна среща за обсъждане на мерки за опазване на селата, посевите и хората от безстопанствените кучета и животни.
 
Срещата се организира във връзка на постъпилите множество сигнали от граждани за нанесени щети от безстопанствени животни на територията на общината, и във връзка със заявление, постъпило от общинския съветник Златил Хаджиев.
 
На събранието присъстваха Кръстю Делииванов – зам.-кмет на община Ивайловград, представители от Общинска Администрация и РУ – Ивайловград, д-р Ангел Попов от Общинска ветеринарна служба, председателя на Общински Съвет – Ивайловград, директори на институции в общината, общински съветници, кметове и кметски наместници, граждани с нанесени щети върху тяхното имущество от безстопанствените животни.
 
След обсъждане от присъстващите, бяха предложени конкретни мерки, които община Ивайловград да предприеме.
 
Мерки за опазване на селата, посевите и хората от безстопанствени кучета и животни:
 
1. Изготвяне на нова общинска наредба за отглеждане на животни;
2. Провеждане на разяснителни кампания за задълженията на животновъдите по отношение на отглеждането на животните;
3. Регистриране на общински център за временно настаняване на животни, както в гр. Ивайловград, така и на определени места в района на общината;
4. Засилен контрол от страна на Общинска Администрация, кметове и кметски наместници, включващ съставяне на актове и наказателни постановления.