Във връзка с новоиздадените заповеди на Министъра на здравеопазването, г-н Кирил Ананиев и отмяната на част от мерките, свързани с недопускане и ограничаване на разпространението на COVID-19, кметът на община Ивайловград свика заседание на Общинския кризисен щаб на община Ивайловград.

След обсъждане, на заседанието бе взето решение, мерките, предприети от Националния оперативен щаб и министър Ананиев, да влязат в сила и за територията на община Ивайловград.

🔺 Отменя се задължителното носене на маски или други предпазни средства на открити обществени места, като лицата са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки;
🔺 Отпада забраната за посещения на природни паркове, градини и планини, като туристическите обекти на територията на община Ивайловград остават затворени за посещения;
🔺 Допускат се посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе-сладкарници, при спазване на противоепидемичните мерки;
🔺 Допуска се провеждането на обучения от учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на МПС;
🔺 Допуска се упражняването на индивидуален спорт на открито, при спазване на дистанция най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи;
🔺 Допускат се посещенията на самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти, и при спазване на противоепидемични мерки.

Община Ивайловград призовава към спазване на следните правила:

КЪМ ГРАЖДАНИТЕ:

🔺 При разходка в природните паркове, спазвайте дистанция от минимум 2,5 метра от други семейства;
🔺 При разговори с други хора, поставяйте маска или шал;
🔺 Използвайте дезинфектант;
🔺 Забранява се сядането на пейки и беседки, както и събирането на компании и големи групи;
🔺 Забранено е използването на детските и спортни съоръжения;
🔺 Правенето на пикник е допустимо само за членове на едно семейство;
🔺 Пазете природата. Носете отпадъците със себе си и ги изхвърляйте в предназначените за целта контейнери.

КЪМ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ, СПАДАЩИ КЪМ ЗАПОВЕДТА НА МИНИСТЪРА:

🔺 Разполагайте масите по начин, осигуряващ не по-малко от 2,5 метра разстояние между тях, и не настанявайте повече от четири лица на маса или на едно семейство;
🔺 Обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице;
🔺 Да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител;
🔺 Да се поставят на видни места диспенсъри с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението.

КЪМ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ПЛУВНИ КОМПЛЕКСИ И БАСЕЙНИ:

🔺 Нужно е провеждане на задължителен филтър на входа, като на всички посетители се измерва телесната температура. Не се допускат лица с повишена телесна температура;
🔺 Да се осигурят условия за спазване на дистанция от 2,5 метра между чакащите да влязат;
🔺 Да се извършва обработка и дезинфекция на водата в плувния басейн да се извършва по начин, осигуряващ поддържането на остатъчен свободен хлор във водата 0.4-0.5 мг/л;
🔺 Тоалетните, съблекалните, съдовете за отпадъци, общите части, уредите, помещенията и другите съоръжения да се почистват и дезинфекцират най-малко на всеки един час;
🔺 Да се осигурят диспенсери с дезинфектант, течен сапун и еднократни кърпи за ползване от посетителите;
🔺 Задължително е персонала да ползва защитни маски за лице и ръкавици;
🔺 Да се дезинфекцират след всеки посетител на използваните принадлежности (чадъри, шезлонги, столове, гардероби и др.)
🔺 Да се създаде организация за недопускане струпване на много хора едновременно в общите помещения (съблекални и тоалетни);
🔺 Разстоянието между шезлонгите на два чадъра в площите на открито около басейните да бъде най-малко 4 метра, а когато единият чадър се ползва от повече от двама члена на едно семейство, минимум 8 метра; един чадър да се ползва от не повече от две лица или членовете на едно семейство.

Предприетите промени на мерките за борба срещу COVID-19 ще влязат в сила от 6 май 2020 г.

Благодарим на всички граждани, които отговорно спазваха и ще продължат да спазват наложените правила! 👏

Заедно ще се справим!