По покана на Кмета на община Ивайловград – Диана Овчарова, и на Директора на Общински исторически музей – Ивайловград, г-жа Величка Чорбаджиева, се проведе работна среща с хотелиерите на територията на общината.
Предстоящият туристически сезон и мерките, които ще бъдат взети с оглед на обстановка в страната и старт на строително-монтажните дейности в Антична вила „Армира“ бяха част от обсъжданите теми.
Г-жа Чорбаджиева предложи новите подготвени маршрути и пакети за туристи, в които са включени почти всички туристически обекти на територията на общината.

Както информирахме по-рано, Община Ивайловград има спечелен проект „Устойчиво развитие на археологически обект – антична вила „Армира“, съгласно Договор № РД-02-37-6/19.02.2020 г. Срокът на договора е 24 месеца и започва да тече от датата на подписването му – 19.02.2020 г.
Това предполага започване на строително – монтажни дейности на обекта, което от своя страна не позволява посещението на туристическия обект. Антична вила „Армира“ ще бъде затворена за срока на ремонта.

„Да! Вила Армира е перла в короната на туризма, но в Общината има още толкова много какво да се види – крепостите Лютица, Родостица и Бялград, меандрите на Бяла река, величествено изографисани църкви и манастири, Плевун и Долно Луково, Мандрица, Етнографски и Исторически музей.
Ние сме готови и Ви очакваме! С нови предложения и изненади!“ – сподели г-жа Диана Овчарова, кмет на община Ивайловград.

За връзка с Директора на Общински исторически музей – г-жа Величка Чорбаджиева – 03661/60-26