Подготовката за зимния сезон бе тема на разширеното съвещание с представителите на дружествата и фирмите на територията на община Ивайловград, което се проведе днес в залата на Общински Съвет.
В заседанието участваха представители на Районна пътна служба, РУ на МВР, Гранично полицейско управление, РС ПБЗН, Център за спешна медицинска помощ, „ВиК”, КЕЦ, Държавно горско стопанство, Общинско горско предприятие, Общинско предприятие „Спектър” и представителя на фирмата, спечелила поръчката за зимно поддържане „ГЛОБЪЛ КЛИНЪР” ООД за територията на Община Ивайловград – Цветан Митков.
На съвещанието бяха представени взетите превантивни мерки за осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите, дадените предложения и идеи от кметовете и кметските наместници на населените места в Община Ивайловград, на предното съвещание, състояло се на 10 януари 2018 г.
С оглед на бързо променящата се климатична обстановка бяха обсъдени стратегиите и мерките по цялостната дейност на почистването, координацията по подаването на сигнали, направените проверки на наличната техника, подадените от кметовете и кметските наместници схеми за почистване на общинската пътна мрежа по населените места.