Вчера (20.01.2020 г.) от 16:30 ч. в заседателната зала в община Ивайловград се проведе публично обсъждане на проектобюджета на община Ивайловград за 2020 г.

Чрез кратка презентация присъстващите бяха запознати за основните показатели, по които бюджета за 2020 г. е съставен. На обсъждането присъстваха Кръстю Делииванов и Светла Моллова – зам.-кметове на Община Ивайловград, Председателят на Общински Съвет Калин Митрев, Директор на дирекция ФСДУС Мариана Иванова, второстепенни разпоредители, представители на институции и граждани на Ивайловград.

Представената презентация можете да прочетете като копирате следния линк: Публично обсъждане на бюджет 2020 – презентация