На 12.06.2018 година в Община Ивайловград се проведе тренировка на тема: ,,Дейност на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, по организиране и провеждане на мероприятия по защита на населението и националното стопанство при пожар”.

В тренировката участваха членовете на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.

Сценарият на тренировката включваше сигнали от граждани за два пожара, постъпили при дежурния по ОбСС в Община Ивайловград. Проиграно бе гасенето на пожарите и спасяване на застрашени хора.