На 10.11.2023г., от 16,00 часа, в стая 307 в сградата на Общинска администрация град Ивайловград се проведе обществено обсъждане на предложение за Националната карта на социалните услуги. Обсъждането беше насрочено във връзка със задълженията на общините, регламентирани в чл.49, ал.2 от Наредба за планиране на социалните услуги.

На осъждането присъстваха членове на Съвета по въпросите на социалните услуги, директори на социални услуги, представители на Дирекция „Социално подпомагане“ – Ивайловград.

Присъстващите бяха запознати от екипа от Община  Ивайловград, който е изготвил Анализа и Предложението на общинско ниво, със социалните услуги, планирани в Националната карта. В рамките на обсъждането не постъпиха предложения за промяна на планираните услуги.  

Община Ивайловград ще защити съществуващите места, като се мотивира в становището, което следва да изготви и изпрати в ДСП – Ивайловград.