Общинската епизоотична комисия в Ивайловград проведе свое заседание днес от  10:30 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Ивайловград. То бе свикано със Заповед №280/04.06.2020г. на Кмета на Община Ивайловград, във връзка със Заповед на областния управител на Област Хасково, издадена на база необходимостта от извършване на проверки на всички лични стопанства за отглеждане на свине, чиито собственици са получили финансова помощ за почистване и дезинфекция след извършено доброволно клане на прасета във връзка с Африканската чума.

На заседанието на общинската епизоотична комисия бяха дискутирани проблемите и организирани проверки за наличния на стопанства, в които се отглеждат свине без собствениците им да са подали заявления за регистрация.

Една от набелязаните мерки за контрол и превенция на АЧС, е провеждането на информационна кампания във всички селища на общината във връзка с регистрацията на личните стопанства, съгласно чл. 137 от ЗВМД.

На сайта на Община Ивайловград ще бъде публикувана подробна информация за реда за регистрация „животновъден обект – лично стопанство“ , както и образец на заяление-декларация, по което всеки стопанин трябва да подаде в кметството/кметското наместничество по населено място, както и изисквания към животновъдните обекти – лично стопанство.

На заседанието присъстваха представители на РУ – Полиция, БАБХ, експерти от Общинска администрация и всички кметове и кметски наместници на територията на общината.