Във връзка с предстоящите избори за Народни представители, на 03.07.2021г. (събота) от 10:30 ч., във фоайето на НЧ “Пробуда 1914“ Ивайловград, ще бъде проведено присъствено обучение на членовете на СИК – Ивайловград, от членове на РИК – Хасково.

На обучението, чрез тестова машина за гласуване, ще бъде разяснена работата на комисиите в изборния ден. Присъствието на всички членове на СИК от деветте секции с машинно гласуване е желателно.

От 11:30 ч. до 14:30 ч., машината ще се намира във фоайето на НЧ „Пробуда 1914” и ще бъде достъпна за всички граждани, желаещи да извършат тестово гласуване с нея.