С подписването на Акт 15, приключиха строително-монтажните работи на Антична вила „Армира“ край Ивайловград.

Очаква се мащабното откриване да бъде през юни месец, тази година. Със завършването на този етап, практически приключиха и основните СМР дейности. Предстои въвеждане на обекта в експлотация, чрез издаване на Акт 16.

Изпълнението на проекта включи интервенции, свързани с експониране и социализиране на паметника на културата – антична вила Армира, представляващ основна туристическа атракция в община Ивайловград, както и създаване на атракциони и въвеждане на нови техники за интерпретация.