Във връзка с получено писмо от ТП на НОИ – Хасково, Ви уведомяваме, че се преустановяват ежемесечните посещения от представител на ТП на НОИ – Хасково за обслужване на безработните лица.