Във връзка с получени предупреждения от Национален институт по метеорология и хидрология за високи температури, силен вятър и екстремен риск от бързоразрастващи се пожари се засилва опасността от полски и горски пожари.

Пожарите са най-опустошителното бедствие за горите.
Безценният национален капитал – гората – създадена с много човешки труд и средства за продължителен период от време, само за броени минути може да се унищожи от огнената стихия.

ПАЗЕТЕ И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗЕЛЕНОТО БОГАТСТВО НА РОДИНАТА, КАТО СПАЗВАТЕ СЛЕДНИТЕ ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА:

НЕ ПАЛЕТЕ ОГЪН в горите на разстояние до 100 м от горските територии и в близост до тях, извън определените за това места!

НЕ ОПОЖАРЯВАЙТЕ дървесна и храстова растителност, треви и горими отпадъци в необезопасени места в горите!

НЕ ПАЛЕТЕ стърнища, слогове, крайпътни ивици и други площи със суха растителност, намиращи се в горските територии и на разстояние до 100 м от тях!

НЕ ХВЪРЛЯЙТЕ незагасени цигари и клечки кибрит при преминаване през горски насаждения!

ПРЕДУПРЕЖДАВАЙТЕ туристи, излетници и преминаващи през горите граждани за противопожарните правила, които трябва да спазват!

ПРИ ЗАБЕЛЯЗВАНЕ НА ПОЖАР В ГОРИТЕ незабавно сигнализирайте на тел: 112, РС „Пожарна безопасност и защита на населението „, Кметството, Държавното горско стопанство и се включете активно в пожарогасенето!

Лицата, които палят огън извън указаните места, опожаряват гори и земи от горските територии, се наказват на основание Закона за МВР и Закона за горите.