Специално предупреждение относно екстремния риск от пожари на 26 и 27 юли, издава от днес ръководството на областната противопожарна служба.

Очакваните температури за Област Хасково ще са от 39-42 градуса, поради която причина се въвеждат се следните ограничителни мерки:

– при засилено внимание или по възможност да не се извършват дейностите за почистване на пасища, ливади, горски територии, дворове в населените места;

– да не се изхвърлят незагасени цигари и други лесно запалими изделия;

– да не се приготвя зимнина на открит огън;

– при извършване на каквито и да е дейности на открито, да се вземат максимални мерки за недопускане на запалвания и да се създадат възможности за погасяване на възникнали такива на място.

При възникване на пожар и не спазване на горните препоръки, НЕЗАБАВНО да се уведомят компетентните органи с точен адрес на тел. 112 и при възможност да се окаже съдействие за ликвидиране на запалването.