Кметът на Община Ивайловград Диана Овчарова на основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси, кани жителите на общината, представителите на бизнеса, НПО, второстепенните разпоредители с бюджет, директорите на училища и детски градини, читалищните настоятелства и цялата общественост на
Публично обсъждане на бюджет 2018 г.


Уважаеми съграждани,
Предстои представянето, обсъждане и приемане на бюджета на община Ивайловград за 2018 г. Това е основният финансов план на общината, свързан с поставените цели, приоритетите, решаването на проблемите и подобряване условията на живот и услугите в община Ивайловград.
Бюджетът трябва да се състави с Вашето участие и в тази връзка ръководството на община Ивайловград Ви кани на обсъждане на 15 януари 2018 г. /понеделник/ от 17.30 часа в залата на Общински съввет – Ивайловград.
Мнението на всички Вас граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители, медии, граждански сдружения, юридически лица, които осъществявате дейност или ползвате услуги на територията на общината, както и Вашите въпроси и препоръки са от изключителна важност и се надявам да уважите поканата.
Становища и предложения по проекта могат да се предоставят в деловодството на общината и на e-mail:oba_ivaylovgrad@abv.bg, не по-късно от два дни преди публичното обсъждане.