Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че на датите 23.06, 24.06, 30.06, 01.07.2018 г. ще се извършат обследвания на жилищни сгради във връзка с участието на сградите в проект за повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради по ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020.

Обследването ще се извърши както следва:

На 23-24.06 /събота и неделя/. – ул. „Пирин“ №19, ул. „Осми март“ №2, ул. „Армира“ №3
На 30.06, 01.07.2018 /събота и неделя/ – ул. „Капитан Петко Войвода” №10, ул. „Армира” №1, ул. „Армира” №10.

Обследването ще се извърши в часовете от 11:00 до 17:30 ч.
Необходимо е да се осигури присъствие на живущите във всеки апартамент за осигуряване на достъп за извършване на оглед от работната група, и да се осигури достъп до таванските помещения и до покрива, до приземния етаж/мазета/, главния водопровод и до централното захранване с ел. енергия.