Сайтът на ГД „ГРАО“ (http://www.grao.bg/elections/) към МРРБ, за справки в избирателните списъци е активен, като чрез него можете да:

-Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път с електронен подпис.

-Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път с електронен подпис.

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПСИК, ПО НАСТОЯЩ АДРЕС И ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО ЩЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОДАВАНИ И В СЪБОТА (17.09.2022)

Уважаеми съграждани, във връзка с крайния срок (17.09.2022 г.) за подаване на: - заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение; - заявление за...

Заповед Nº296 / 05.09.2022 г. относно определяне на секция за гласуване за избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението

Заповед Nº296 / 05.09.2022 г. относно определяне на секция за гласуване за избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението