Със Заповед №РД-01-197 от 11.04.2020 г., Министъра на здравеопазването нарежда:

Всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места, в т.ч.:

‼️Транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо устата и носа, като кърпа или шал.

За целите на тази мярка обществени са и местата, и пространствата, които са свободно достъпни, и/или са предназначени за обществено ползване (в т.ч. всички места, на които се предоставят обществени услуги).