ПРАВИЛНИК НА ОП „СПЕКТЪР“, ПРОМЕНЕН С РЕШЕНИЕ N 81 ОТ 13.06.2016 Г. – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК