ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО  И ДЕЙНОСТТА НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ГР. ИВАЙЛОВГРАД – съдържанието на документа можете да изтеглите ТУК