ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ”ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА”- ГР. ИВАЙЛОВГРАД – съдържанието на документа можете да изтеглите ТУК