Днес във връзка с подписан договор между Община Ивайловград и Министерството на регионалното развитие и благоустройство за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0138-C01 „Прилагане мерки за повишаване енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Ивайловград“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 “Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” бе проведена символична церемония „Първа копка” пред многофамилна жилищна сграда на ул.  „Шести Септември“ № 3  по време на която се даде официално старт на строителните дейности по проекта. Общата стойност на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е  1 200 377.29 лева. Сградите които ще бъдат обновени чрез въвеждане на енерго спестяващи мерки са жилищни сгради със следните адреси – ул. „Шести Септември“ № 3, ул. „Гео Милев“ № 18, ул. „Христо Ботев“ № 6, ул. „Христо Ботев“ № 7, ул. „Първомайска “ №11. По време на церемонията присъстващите бяха информирани от Ръководството на община Ивайловград, Ръководителя на проекта, Представител на фирмата изпълнител за предстоящите дейности по изпълнението на проекта, след което бяха покани в сградата на общинска администрация да присъстват на стартова пресконференция по същият проект където имаха възможност да задават въпроси.

Проведена бе и стартова пресконференция по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0165-C01 за изпълнение на проект „Подобряване качеството на живот, чрез прилагане мерки за повишаване енергийната ефективност в жилищни сгради в град Ивайловград“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 “Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”. Стойността на проекта е 746 731.73 лева и включва следните жилищни сгради които ще бъдат обновени – „Армира” № 6, „Христо Ботев“ №10, „Волгоград 8”, „Съединение”, № 19.

Призоваваме гражданите и живущите в сградите да проявят търпение и да укажат съдействие по време на строителния процес.