Във връзка с постъпили множество сигнали от граждани за нанесени щети от безстопанствени животни на територията на общината, Ви информираме, че Община Ивайловград организира среща на заинтересованите страни, на 11.11.2019 г. (понеделник) от 10.00 часа в стая 307 в сградата на Общинска Администрация.

Целта на срещата е да бъдат обсъдени и набелязани мерки за опазването на селата, посевите и хората от безстопанствени кучета и животни.

Официално поканени на срещата са Стефан Стамболов – началник на РУ- Ивайловград, Димитър Чорбаджиев – административен ръководител на Районна прокуратура – Ивайловград, д-р Ангел Попов от Общинска ветеринарна служба, Калин Митрев – председател на Общински съвет – Ивайловград, всички общински съветници и кметове на кметства от община Ивайловград.

Отправяме покана и към всички граждани с нанесени щети от безстопанствените животни, както и към всички желаещи да участват и да предложат решения на проблема.