Уважаеми съграждани,

Най – учтиво Ви каним на 24.10.2017 г., от 11:00 часа на ул. „Шести септември” №3 да присъствате на организираната от Община Ивайловград официална церемония „Първа копка” по проект №BG16RFOP001-2.001-0138-C01 “Прилагане мерки за повишаване енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Ивайловград”.

С церемонията „Първа копка” ще се даде официално начало на изпълнението на дейностите по проекта.

Заповядайте! Бъдете част от  случващите се красиви неща в Ивайловград!