На 25.01.2024 г. /четвъртък/ от 14:00 часа,  на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 29 ал.3 и 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ивайловград ще бъде проведено публично обсъждане на проекта за бюджет и инвестиционна програма на Община Ивайловград за 2024 година.

Приложение