На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси,  Председателят на Общински съвет – Ивайловград отправя покана към жителите на общината, представители на бизнеса, ръководители на бюджетни звена, неправителствени организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2022 година на община Ивайловград.

Публичното обсъждане ще се проведе на 07.08.2023 г. /понеделник/ от 16:30 часа, зала 307 в сградата на Община Ивайловград, ул. „България” №49.

Приложение 1 – Презентация