На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси,  Председателят на Общински съвет – Ивайловград отправя покана към жителите на общината, представители на бизнеса, ръководители на бюджетни звена, неправителствени организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2020 година на община Ивайловград.

Публичното обсъждане ще се проведе на 24.08.2021 г. /вторник/ от 17:00 часа, зала 306 в сградата на Община Ивайловград, ул. „България” №49.

Презентация – Отчет