На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси,  Председателят на Общински съвет – Ивайловград отправя покана към жителите на общината, представители на бизнеса, ръководители на бюджетни звена, неправителствени организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2019 година на община Ивайловград.

Публичното обсъждане ще се проведе на 11.09.2020 г. /петък/ от 17.00 часа, зала 306 в сградата на Община Ивайловград, ул. „България” №49.

Повече подробности около Бюджет 2019 можете да намерите тук: Бюджет 2019