На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси,  Председателят на Общински съвет – Ивайловград отправя покана към жителите на общината, представители на бизнеса, ръководители на бюджетни звена, неправителствени организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2018 година на община Ивайловград.

Публичното обсъждане ще се проведе на 15.08.2019 г. /четвъртък/ от 17.00 часа, зала 307 в сградата на Община Ивайловград, ул. „България” №49.

Повече подробности около Бюджет 2018 можете да намерите тук: Бюджет 2018