На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 29 ал.3 и 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ивайловград, каним заинтересованите на публично обсъждане за актуализация на бюджета на Община Ивайловград за 2022 г. Дата 19.12.2022 г. от 16:00 ч. в Община Ивайловград.

Приложение