Покана за провеждане на консултации за определяне на състава на Подвижна избирателна кутия /ПСИК/ за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.