ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне на състава на Подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ – Ивайловград за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.