Покана за начална пресконференция  по проект „Грижа в дома в община Ивайловград“

  ПОКАНА   Начална пресконференция по проект „Грижа в дома в община Ивайловград“   Уважаеми дами и господа, Във връзка с изпълнението на Проект № BG05SFPR002-2.001-0107-C01-„Грижа в дома в община Ивайловград“, по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд +, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Ви каним да присъствате на … Продължете с четенето на Покана за начална пресконференция  по проект „Грижа в дома в община Ивайловград“