ПОКАНА

 

Начална пресконференция

по проект „Грижа в дома в община Ивайловград“

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с изпълнението на Проект № BG05SFPR002-2.001-0107-C01-„Грижа в дома в община Ивайловград“, по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд +, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Ви каним да присъствате на начална пресконференция, която ще се проведе на 31.01.2023 г. от 10.00 часа, в зала 307 на Общинска администрация Ивайловград.

 

 

Проект №BG05SFPR002-2.001-0107-С01„Грижа в дома  в община Ивайловград”, Процедура BG05SFPR002-2.001”Грижа в дома”, финансирана от Европейския социален фонд +,  чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027