Уважаеми жители на община Ивайловград,

имаме удоволствието да Ви поканим на информационна среща по отворена процедура в ИСУН 2020 за кандидатстване, с код BG-RRP-4.026 – Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата – Покана 1.

Целта на процедурата е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства, чрез предоставяне на финансиране за закупуването на най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за БГВ и фотоволтаични системи, чрез предоставяне на финансиране по:

• Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ);

• Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp,включително системи за съхранение на електрическа енергия.

На срещата ще се даде информация за програмата за поставяне на фотоволтаични системи на жилищни сгради за производство на електроенергия за собствени нужди и начина за кандидатстване с проекти, като крайния срок за кандидатстване е до 10.11.2023 г. – 17:00 ч.

Срещата е отворена за всички Вас и ще се състои на 31.05.2023 г. от 11:00 часа, в малката зала на НЧ „Пробуда 1914 Ивайловград.

Заповядайте!

Бъдете информирани и инициативни!